Ερώτηση: Η πρόσφυση των τροχών επάνω στο οδόστρωμα μειώνεται από:

 • 1) Την ύπαρξη λαδιού ή νερού στο οδόστρωμα.
  2) Τη χρήση μικρής σχέσεως μεταδόσεως στο κιβώτιο.
  3) Τη συχνή χρήση των φρένων.

Ερώτηση: Τι δείχνει το μανόμετρο του λαδιού που είναι τοποθετημένο στον πίνακα οργάνων του λεωφορείου:

 • 1) Tην πίεση του λαδιού των υδραυλικών φρένων.
  2) Την πίεση του λαδιού του κινητήρα.
  3) Την ποσότητα του λαδιού στο κάρτερ.

Ερώτηση: Πότε επιτρέπεται η μεταφορά ορθίων επιβατών με τα αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία:

 • 1) Όταν αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.
  2) Όταν το προβλέπει το εργοστάσιο κατασκευής του λεωφορείου.
  3) Όταν στην οροφή του αμαξώματος και στο διάδρομο υπάρχει ανάλογος αριθμός χειρολαβών για τη στήριξή τους.

Ερώτηση: Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν ένας οδηγός γίνεται υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό:

 • 1) Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 1 μήνα μέχρι 1 χρόνο.
  2) Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 μήνες μέχρι 3 χρόνια.
  3) Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 3 μήνες μέχρι 2 χρόνια.

Ερώτηση: Πόσα είναι κατ' ελάχιστον τα εσωτερικά κυκλώματα φωτισμού ενός λεωφορείου:

 • 1) Ένα (1).
  2) Δύο (2).
  3) Τρία (3).

Ερώτηση: Κατά την πέδηση ενός οχήματος, με κανονικές συνθήκες, από τι κυρίως εξαρτάται η απόσταση πεδήσεως:

 • 1) Από την ταχύτητα με την οποία κινείται το όχημα.
  2) Από το είδος του συστήματος πεδήσεως.
  3) Από τη δύναμη, με την οποία πιέζεται τον ποδομοχλό των φρένων.

Ερώτηση: Ποια είναι η κανονική κυκλοφορία του νερού στο σύστημα ψύξεως:

 • 1) Ψυγείο-υδροχιτώνια-υδραντλία-θερμοστάτης-ψυγείο.
  2) Ψυγείο-θερμοστάτης-υδροχιτώνια-υδραντλία-ψυγείο.
  3) Ψυγείο-υδραντλία-υδροχιτώνια-θερμοστάτης-ψυγείο.

Ερώτηση: Εάν αλλάξετε τον εξωτερικό χρωματισμό του οχήματός σας:

 • 1) Έχετε υποχρέωση να το δηλώσετε στην Υπηρεσία που σας εξέδωσε την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
  2) Δεν έχετε καμιά υποχρέωση, εφόσον γράψετε πάλι τις εξωτερικές ενδείξεις, που πρέπει να φέρει το όχημα.
  3) Η υποχρέωσή σας να το δηλώσετε εξαρτάται από το μέγιστο μικτό φορτίο του οχήματος.

Ερώτηση: Η λίπανση των τριβομένων επιφανειών των κινητήρων των σημερινών αυτοκινήτων γίνεται:

 • 1) Με ψεκασμό των λαδιών.
  2) Με αναγκαστική κυκλοφορία του λαδιού.
  3) Με μικτό σύστημα.

Ερώτηση: Τα λεωφορεία πρέπει να ελέγχονται και να εφοδιάζονται με Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων:

 • 1) Κάθε 6 μήνες.
  2) Κάθε χρόνο.
  3) Κάθε δύο χρόνια.