Ερώτηση: Ένα ρυμουλκούμενο, όταν αποσυνδέεται από το ρυμουλκό, πρέπει να ακινητοποιείται με:

 • 1) Τον πεπιεσμένο αέρα που έχει στο καζανάκι του.
  2) Το τρίγωνο ζεύξεώς του.
  3) Μηχανικό τρόπο.

Ερώτηση: Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού φορτηγού, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές και του οποίου κάθε κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και το μέγιστο βάρος σε κάθε άξονα δεν υπερβαίνει τα 9.500 kg, είναι:

 • 1) 25.000 kg.
  2) 26.000 kg.
  3) 28.000 kg.

Ερώτηση: Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο ύψος φορτηγού, για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές, είναι:

 • 1) 3,80 m.
  2) 4,00 m.
  3) 4,20 m.

Ερώτηση: Η εγκατάσταση και χρήση της διατάξεως του περιορισμού της ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/EE εφαρμόζεται σε φορτηγά, των οποίων το μικτό βάρος είναι:

 • 1) Μεγαλύτερο των 12.000 kg.
  2) Μεγαλύτερο των 10.000 kg.
  3) Μικρότερο των 10.000 kg.

Ερώτηση: Για πόσο χρόνο πρέπει να φυλάσσονται τα φύλλα καταγραφής (δίσκοι - ταινίες) των ταχογράφων μετά τη χρήση τους:

 • 1) 6 μήνες.
  2) 12 μήνες.
  3) 24 μήνες.

Ερώτηση: Όταν η αποσύμπλεξη είναι δύσκολη, ποια είναι η πιθανή αιτία:

 • 1) Ο δίσκος να είναι κολλημένος στο σφόνδυλο (βολάν).
  2) Τα υλικά τριβής (φερμουίτ) να έχουν υπερθερμανθεί.
  3) Να υπάρχουν λάδια ή γράσο στα υλικά τριβής (φερμουίτ).

Ερώτηση: Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των κυκλοφορούντων φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας άνω των 3.500 kg πρέπει να γίνεται στα ΚΤΕΟ κάθε :


 • 1) Ένα (1) χρόνο
  2) Δύο (2) χρόνια
  3) Έξι (6) μήνες

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά οχήματα.
  2) Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα.
  3) Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων.

Ερώτηση: Στο διπλανό σήμα ο αριθμός 30 υποδηλώνει:


 • 1) Εύφλεκτα υγρά.
  2) Πολύ εύφλεκτα υγρά.
  3) Πολύ εύφλεκτα και τοξικά υγρά.

Ερώτηση: Σε αυτήν την κατάσταση, εάν η οπισθοδρόμηση είναι απαραίτητη:


 • 1) Το επιβατηγό υποχωρεί.
  2) Το βαρύ όχημα υποχωρεί.